Kosten en Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Orkest Centraal

 • Indien de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan hij/zij zich inschrijven voor een project.
 • Onder ‘inschrijving’ wordt verstaan het aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website EN het voldoen van de betaling van de deelnemersbijdrage binnen twee weken na definitief plaatsingsbericht van de organisatie.
 • Een deelnemer aan Orkest Centraal heeft minimaal speelniveau C of meerdere jaren speelervaring in een 1e of 2e divisie orkest.
 • Selectie tot deelname zal plaatsvinden door de organisatie in overleg met de dirigent en geschiedt mede op basis van muzikaal niveau, orkestervaring, inschrijvingsvolgorde.
 • Orkest Centraal is niet aansprakelijk voor schade/diefstal van instrumenten of andere eigendommen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Er wordt geen collectieve muziekinstrumenten-verzekering afgesloten.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorbereid op een repetitie komen, thuisstudie bij deelname aan een relatief kort project is noodzakelijk.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij alle repetities aanwezig is en mag daarvan maximaal 1 repetitie missen, behoudens calamiteiten.
 • Een deelnemer is na plaatsing door de organisatie pas officieel ingeschreven en verplicht tot betaling.
 • Wanneer een deelnemer om wat voor reden dan ook tussentijds of vroegtijdig wil stoppen, blijft volledige betaling verschuldigd.
 • Iedere deelnemer betaalt een bijdrage, zoals genoemd op het aanmeldingsformulier behorende bij het project. Betaling geschiedt in 1 termijn, tenzij anders afgesproken met de organisatie. De betaling dient uiterlijk 2 weken na het definitieve plaatsingsbericht van de organisatie te zijn voldaan. In het plaatsingsbericht zal een factuur worden bijgevoegd.
 • De organisatie en de dirigent hebben het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname aan Orkest Centraal indien men niet aan de voorwaarden voldoet. In geval van uitsluiting heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.
 • Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de gehuurde gebouwen. De regels en instructies van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het huisreglement van de gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om alle deelnemers een leuk en gezellig project te kunnen bieden en om de organisatie en het orkest te beschermen tegen onverwachte zaken. De organisatie zal toezien op naleving van deze algemene voorwaarden.

© Orkest Centraal, mei 2019.